Návod, ako začať kontrolovať svoje peniaze a ušetriť

Finančná gramotnosť

0  komentárov

Podľa posledných sociologických prieskumov má s problémy vyjsť s peniazmi každý tretí človek. V prípade neočakávaných výdajov takmer polovica rodín na Slovensku doslova “kolabuje”. Pokazená chladnička sa môže stať hotovou finančnou katastrofou…

Narastajúce dlhy, drobné pôžičky, lízing a iné peňažné výdaje zvyšujú fyzické i psychické nároky na jednotlivca. V dnešnom svete je nutnosťou poznať svoje peniaze do posledného centu. Myslíme to doslova.

Ak neviete, kam, kedy a kde vaše financie idú, ako o nich chcete mať prehľad a kontrolovať ich tok? V dnešnom článku vám ozrejmíme pár dôležitých bodov, ktoré by vám mali pomôcť s lepším udržaním finančných prostriedkov vo vašej osobnej či rodinnej pokladni.

Pracovať s peniazmi nevie každý. Priznajme si to, väčšina z nás. 80% slovenského obyvateľstva žije v zajatí notoricky známej frázy: “Som v mínuse. Čakám na výplatu.” Finančná gramotnosť a edukácia v rámci hospodárenia s osobným peňažným vlastníctvom, bohužiaľ, nie je témou školských učebníc ani na základných, a čo je ešte smutnejšie, ani na vysokých školách. Pritom osobné financie riešime na dennej báze prakticky celý život.

Osobné financie sa týkajú spôsobov, ktorými jednotlivci alebo rodiny:

 • získavajú peniaze (príjem / rodinný príjem),
 • riešia vlastný alebo rodinný rozpočet,
 • šetria,
 • utrácajú,

v priebehu určitého času, pričom berú do úvahy rôzne finančné situácie, riziká a životné situácie, ktoré môžu v budúcnosti nastať a ktoré sa ich budú bezprostredne týkať.

Oblasť osobných financí môžete pokojne prirovnať k vedeniu financií a účtovníctva v podniku. Každý podnik potrebuje finančný plán a finančný kapitál, s ktorým bude hospodáriť. Každý jednotlivec má k dispozícii určitý finančný obnos, ktorý používa na platenie svojich životne nutných a menej nutných potrieb.

Ak nemáte riadny finančný plán, detailný prehľad a kontrolu nad svojimi výdajmi a príjmami, máte pocit, že sa vám peniaze prekĺzávajú a doslova “miznú” pod rukami.

Neočakávané udalosti sú už len čerešničkou na torte. Tie vás môžu dostať aj do osobnej finančnej krízy. Preto by sa každý človek a rodina mali naučiť správne hospodáriť s finančnými peniazmi. Riadiť svoje peniaze je znakom maximálnej zodpovednosti a pripravenosti. Ako bonus dostanete väčší psychický kľud, menej stresu a väčší pocit životnej istoty.

Tieto faktory sú nesmierne dôležité najmä v rodinách. Vedeli ste, že 60 až 80% manželstiev končí rozvodom práve z dôvodu dlhodobých finančných problémov? Finančný rozpočet a plán by mal byť základným kameňom každej zodpovedne premýľajúcej rodiny. Vyhnete sa tak možným finančným rizikám, zbytočným dlhom, ktoré navyše môžu nespravodlivo zdediť vaše deti.

Zostavenie rodinného rozpočtu je veľmi podobné tvorbe finančného rozpočtu vo firmách, kedy sa sumarizujú náklady a výdaje a následne sa vzájomne porovnávajú, pričom prvoradým cieľom je tvorba čo možno najväčšieho zisku a finančných úspor.

Osobný / rodinný rozpočet je vlastne detailný plán finančného hospodárenia vymedzený na určité časové obdobie. Jeho vytvorenie pomáha k získaniu kontroly nad finančnou situáciou jednotlivca/rodiny, k zníženiu rizika zbytočných výdajov a zabrániť nebezpečnému zadlžovaniu. Prostredníctvom dobre zostaveného finančného rozpočtu je možné nájsť zdroje pre peňažnú rezervu a úspory.

Tvorba osobného/rodinného finančného rozpočtu zahŕňa už vyššie spomínanú sumarizáciu všetkých výdajov a príjmov. Aby sa uľahčila orientácia v rozpočte, odporúča sa, aby sa príjmy a výdaje rozdelili do osobitných kategórií. Finančný rozpočet sa neustále musí prispôsobovať a meniť podľa aktuálnych životných skutočností. Kontrola rozpočtu by mala preto prebiehať raz za mesiac.

Všetky prepočty osobného/rodinného rozpočtu je nutné tvoriť pre jednotné časové obdobie, napríklad na jeden mesiac. Všetky položky rozpočtu sa automaticky vzťahujú k vybranému časovému rozhraniu. Na začiatku tvorby rozpočtu je nevyhnutné zapísať počiatočný stav osobného/rodinného peňažného obnosu, aby ste mali s čím svoje výsledky porovnať.

S aktualizáciou rozpočtu závisí aj spôsob jeho zapisovania. K spracovaniu finančného rozpočtu môžete použiť obyčajnú ceruzku a papier, no musíte počítať s neustálym prepisovaním, prípadne chybami, čo následne zvyšuje neprehľadnosť jednotlivých položiek.

Ďalšou možnosťou je zapisovanie v tabuľkovom procesore, napríklad v programoch Microsoft Excel či OpenOffice.org. V porovnaní s papierom a ceruzkou majú programy tú výhody, že položky môžete ľubovoľne meniť, upravovať alebo dokonca robiť určité prepočty. Tabuľkové programy totiž samé dokážu vykonávať základné i zložitejšie matematické úkony, takže vám ušetria mnoho času a zjednodušia prácu. Podmienkou používania tabuľkových procesov na tvorbu finačného rozpočtu je schopnosť ich ovládať.

Treťou možnosťou je vybrať si na správu osobných/rodinných financií špeciálny finančný software. Programy na finančnú správu majú vopred pripravené komfortné užívateľské prostredie s kategóriami, množstvom užitočných funkcií, pomocou ktorých si môžete robiť štatistiky, grafy a porovnávanie jednotlivých mesiacov podľa rozličných kritérií. Mimoriadne šetria čas a ovládajú sa priam intuitívne.

Alternatívnym spôsobom hospodárenia s peniazmi, značne staromódnym, je všetky príjmy rozdeliť do obálok, označiť ich kategóriami, podľa ktorých sa s nimi bude operovať (peniaze na nájom, potraviny, na auto, a pod.). Tento spôsob však vyžaduje množstvo disciplíny, nakoľko peniaze v hotovosti a “na očiach” lákajú podstatne viac. Je lepšie, keď sa finančný rozpočet deje v bezhotovostnej rovine.

Ďalším riešením môže byť aj stanovenie si tzv. denného limitu na vyhranené veci, ktorý nesmiete prekročiť. Tento systém je tiež veľmi obtiažny, nakoľko vyžaduje veľa disciplíny v rozhodovaní a neustále porovnávanie cien, vyhľadávanie akcií, najmä pri spotrebných nákupoch. Byť schopný stanoviť ten správny denný finančný limit je tiež umenie. Navyše táto metóda neráta s neočakávanými výdajmi.

A ako si teda správne vytvoriť finančný rozpočet?

 1. Zostaviť si prehľad všetkých príjmov

V prvom bode si musíte spísať všetky zdroje príjmov vašej domácnosti. Počítajte vždy čisté príjmy bez zdanenia: mzdy, zárobky z brigád, z podnikania, príjmy zo sporenia (úroky), rôzne formy dôchodku, dávky, finančná výpomoc od priateľov či rodiny, výživné, výnos z prenájmu, dividendy a ďalšie.

 1. Spísať zoznam všetkých výdajov

Výdaje sú najcitlivejšou položkou osobného/rodinného rozpočtu, preto k ich zaznamenávaniu pristupujte veľmi dôkladne a snažte sa nezabudnúť ani na najmenší detail. Výdavky obvykle rozdeľujeme na životne nutné (nájomné, splátky, hypotéky, spotrebné úvery, lízing, kreditné karty, poistenie, bankové poplatky, platby na sporenie a poistenie, koncesionárske poplatky, platby za elektrinu, plyn, vodu, kúrenie, telefóny, výdaje na automobil, potraviny, zdravie, drogériu, kozmetiku, oblečenie, domáce zvieratká, údržbu domácnosti, školu a školské pomôcky, krúžky, kapesné deťom a vybavenie domácnosti) a výdaje impulzívne (cigarety, jedlá v reštauráciách, oslavy sviatkov, módne oblečenie, dovolenka, hobby, šport, kultúra). Snažte sa do zoznamu zahrnúť skutočne všetko, inak by vám nemusela sedieť výsledná suma pri komparácii.

 1. Porovnať príjmy a výdavky

V treťom kroku prichádza najdôležitejší proces: porovnanie súčtu jednotlivých príjmov a výdavkov. V ideálnom prípade bude suma príjmov vyššia. Vtedy môžete rozdieľ napr. investovať, príp. budovať svoju “železnú rezervu”. V prípade, že máte výdaje vyššie ako príjmy, je nutné buď znížiť výdaje alebo zvýšiť príjmy.

 1. Prehodnotenie a prispôsobenie výdavkov

Po tom, ako sme zistili skutočný stav nášho osobného/rodinného finančného majetku, môžeme pristúpiť k stratégii, ako naše financie spravovať efektívnejšie. V tejto fáze sa obvykle hľadajú položky, ktoré by sa dali z výdajového zoznamu vymazať, aby sa tým znížila výdajová miera. Môžete tiež zvážiť, ako by ste mohli zvýšiť príjmovú časť svojho rozpočtu.

 1. Pravidelná kontrola a aktualizácia rozpočtu

Finančný rozpočet nemá žiadny zmysel, ak sa pravidelne neaktualizuje a jeho položky sa neprispôsobujú realite.

Tvorba finančného rozpočtu je jedna z najlepších investícií do života. Nielenže ním ušetríte množstvo finančných prostriedkov a čas, ale najmä budete pokojnejšie spávať. Mať totiž pod kontrolou tok svojich financií patrí k najdôležitejším faktorom spokojného života.


ŠTÍTKY


PREČÍTAJTE SI ĎALŠIE ČLÁNKY

TOTO robí aj Google! Spoznajte SILNÚ kľúčovú stránku úspešných a ako ju využiť aj vo svoj prospech

Prečo je morálnou povinnosťou čestných ľudí byť bohatý

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Vysielaním sprevádza: Lukáš Gregor, autor aplikácie JugLogic pre správu osobných financií

Spolu s exkluzívnymi hosťami:

Andy Winson

Erik Hoffmann

Michal Kopecký

Sledujte tréningové vysielanie:

Ako v čase karantény ovládnuť svoje peniaze a pripraviť sa na budúcnosť 

 • I. Príprava a základy - ako byť pripravený na všetky rôzne scenáre a zároveň sa správať antikrízovým spôsobom 
 • II. Budovanie návykov bohatých - prečo je práve DNES dôležitejšie ako kedykoľvek predtým eticky "kopírovať" správanie bohatých 
 • III. Stabilizuj a stúpaj - ako namiesto STRACHU posilňovať svoje bohatstvo a vďaka tomu viac pomôcť nielen sebe, ale aj ostatným