JugLogic Akadémia Premium
Video/Audio

[#1] JugLogic Akadémia - Andy Winson

8 Lekcie Jednoduché

O kurze

Andy Winson

Štruktúra kurzu

Pre vybraných používateľov

0 - Úvod & kto je Andy Winson?

Pre vybraných používateľov

1 - Ochrana peňazí

Pre vybraných používateľov

2 - Zvyšovanie príjmov

Pre vybraných používateľov

3 - Rozmnožovanie peňazí

Pre vybraných používateľov

4 - Tvrdý reset

Pre vybraných používateľov

5 - Silné odporúčania

Pre vybraných používateľov

6 - Záver

Pre vybraných používateľov

7 - Audio

Pen
>