Všeobecné
Video

Náš cieľ pre prvý týždeň

Lekcia 1 Kapitola 1 Modul 1

Týždeň 1:

NESPÍME

Dajte STOP ochudobňujúcim návykom a vybudujte si stabilné základy k bohatším zajtrajškom 

Väčšina ľudí so svojimi peniazmi narába, akoby boli námesační. Akoby fungovali na akéhosi autopilota a nevedomky tak smerujú k životu vo finančnom strese.


Prvý týždeň sa naučíme, ako lepšie narábať so svojimi financiami. A to už s tým, čo teraz máte.


Naučíme sa, ako na VEDOMÉ utrácanie, eliminujeme zbytočné výdavky, spoznáme svoje peniaze, začneme plánovať, vybudujeme si podpornú infraštruktúru, začneme myslieť dlhodobo a staneme sa sami sebe efektívnym ekonómom.  

N.

Nepodľahuj


E.

Eliminuj

S.

Spoznaj

P.

Plánuj

Í.

Infraštruktúra

M.

Mysli dlhodobo

E.

Efektívny ekonóm

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen